Γλοίωμα Οπτικού Νεύρου της Παιδικής Ηλικίας

Γλοίωμα Οπτικού Νεύρου της Παιδικής Ηλικίας

Τι είναι το Γλοίωμα του Οπτικού Νεύρου στα Παιδιά;

Ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν γενικά για τα γλοιώματα του οπτικού νεύρου. Οι όγκοι αυτοί συχνά παρατηρούνται στα πλαίσια Νευροϊνωμάτωσης τύπου Ι. Στην κλινική εικόνα των παιδιών μπορεί να προστεθούν επιπλέον τα εξής:

  • Διπλωπία
  • Αταξικό, αδέξιο βάδισμα

 

Βιβλιογραφία

  1. Jenkin D et al. Optic glioma in children: surveillance, resection or irradiation? Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993 (25) 215 – 225.
  2. Fuladi et al. Survival and functional outcome of children with hypothalamic – chiasmatic tumors. Cancer 2003 (97) 1084 – 1092.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics