Γλοιώματα

Γλοιώματα

Τι είναι το γλοίωμα;

Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος πρωτοπαθούς όγκου του εγκεφάλου και αποτελεί περίπου το 33% των όγκων αυτών. Προέρχονται από τα γλοιακά κύτταρα του εγκεφάλου που είναι αυτά που περιβάλλουν και υποστηρίζουν τους νευρώνες. Αναπτύσσονται από τρεις διαφορετικούς τύπους κυττάρων που υπάρχουν φυσιολογικά στον εγκέφαλο, τα αστροκύτταρα, τα επενδυματικά κύτταρα και τα ολιγοδενδροκύτταρα. Αναπτύσσονται μέσα στο παρέγχυμα του εγκεφάλου και συνέχονται με τον γειτονικό υγιή εγκεφαλικό ιστό. Ο προσδιορισμός του σταδίου στο οποίο ανήκει κάθε όγκος σχετίζεται με το αναπτυξιακό του δυναμικό και την επιθετικότητά του.

Τι είναι το αστροκύτωμα;

Αποτελεί όγκο ο οποίος αναπτύσσεται από μια υποομάδα των γλοιακών κυττάρων που λέγονται αστροκύτταρα. Εντοπίζονται συνήθως στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, αποτελούν τον πιο συχνό τύπο γλοιώματος και το 50% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου.

 

Βιβλιογραφία

  1. Bucy PC, Oberhill HR, Siqueira EB, Zimmerman HM, Jelsma RK. Cerebral glioblastomas can be cured ! Neurosurgery  1985;16:714-717
  2. Lacroix M, Abi-Said D, Fourney DR, Gokaslan ZL, Shi W, DeMonte F, et al. A multivariate analysis of 416 patients with glioblastomas multiferme: prognosis, extent of resection, and survival. J Neurosurg 2001;95:190-198
  3. Ojemann RG. Surgical principles in the management of brain tumors. In: Kaye AH, Laws ER, eds. Brain Surgery in Brain Tumors: Churchill Livingstone; 1995:293-303

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics