Ημιμεγαλεγκεφαλία

Ημιμεγαλεγκεφαλία

Τι είναι η Ημιμεγαλεγκεφαλία;

Αποτελεί μια σπάνια νευρολογική διαταραχή, στην οποία το ένα μισό του εγκεφάλου (συνήθως η μια πλευρά του) είναι παθολογικά μεγαλύτερη σε σχέση με την άλλη. Ο εγκεφαλικός ιστός με το αυξημένο μέγεθος συνήθως έχει και διαταραγμένη κυτταρική αρχιτεκτονική, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να παρουσίαζουν συχνά επιληπτικές κρίσεις ανθεκτικές στην φαρμακευτική αγωγή και συχνά να εκδηλώνουν νοητική υστέρηση.

Διαταραχές της ανάπτυξης της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου,που συχνά ονομάζονται φλοιϊκές δυσπλασίες, παρατηρούνται στην φάση της διάπλασης – ωρίμανσης του εγκεφάλου όταν η μετανάστευση και η διαστρωμάτωση των νευρικών κυττάρων στην τελική τους θέση δεν γίνεται φυσιολογικά. Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ανθεκτική επιληψία.

Λόγω του ότι οι επιληπτικές κρίσεις δεν ελέγχονται εύκολα φαρμακευτικά σε αυτούς τους ασθενείς, ή προκαλούνται πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες από τα αντιεπιληπτικά, καθώς επίσης έχει διαπιστωθεί η αρνητική επίδραση που έχουν οι μη ελεγχόμενες κρίσεις στην νοητική εξέλιξη του παιδιού, προτείνεται η χειρουργική αντιμετώπιση των επιληπτικών συνδρόμων των παιδιών αυτών.  Οι επεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην εξαίρεση της γενεσιουργού περιοχής των κρίσεων και μπορεί να περιλαμβάνουν την εστιακή εκτομή μιας παθολογικής περιοχής μέχρι και την αφαίρεση – λειτουργική αποσύνδεση του παθολογικού ημισφαιρίου (λειτουργική ημισφαιρεκτομή).

Τι είναι η νευρωνική πλαστικότητα;

Εάν τέτοιες επεμβάσεις πραγματοποιηθούν σε ενήλικες, είναι τρομερά ακρωτηριαστικές για την λειτουργική κατάσταση του αρρώστου και δεν ενδείκνυνται. Έχει όμως παρατηρηθεί ότι όταν εκτελούνται σε πολύ μικρή ηλικία, οι λειτουργικές επιπτώσεις τους είναι πολύ πιο ήπιες και ακόμα ένα μέρος των απωλεσθέντων λειτουργιών επανέρχονται με την πάροδο του χρόνου (π.χ λειτουργία του λόγου). Η ικανότητα αυτή των νευρώνων ( νευρικών κυττάρων ) να ανακτούν μια φαινομενικά χαμένη λειτουργία αναφέρεται ως νευρωνική πλαστικότητα και για τον λόγο φαίνεται να υπάρχει μέχρι την ηλικία των 6 ετών.


Βιβλιογραφία

  1. Daniel RT et al. Peri insular hemisherotomy: potential pitfalls and avoidance od complications. Stereotact Funct Neurosurg 2003 (80) 22 – 27.
  2. Lindsay et al. Hemisherectomy for childhood epilepsy: a 36 year study.  Dev Med Child Neurol. 1987 ( 29 ) 592 – 600.
  3. Zentner et al. Surgical treatment of epilepsies Acta Neurochir 2002 (84) 27 – 35.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics