Χόνδρωμα

Χόνδρωμα

Τι είναι το χόνδρωμα;

Το χόνδρωμα είναι αρκετά σπάνιος καλοήθης όγκος που προέρχεται από οστέϊνα και χόνδρινα στοιχεία και εντοπίζεται στην βάση του κρανίου. Υπολείμματα χόνδρινου ιστού εντοπίζονται στην βάση του κρανίου και στους παραρίνιους κόλπους. Οι όγκοι αυτοί μπορούν να προέλθουν από αυτά τα χόνδρινα στοιχεία, και η συνήθης ηλικία κλινικής τους εκδήλωσης είναι μεταξύ 10 και 30 ετών. Η φυσική ιστορία αυτών των όγκων είναι να αναπτύσσονται αργά, αλλά ενίοτε μπορεί να οδηγήσουν σε πρόκληση κατάγματος επί του οστού ή να αναπτυχθούν ταχύτατα και να προκαλέσουν πιεστικά φαινόμενα επί του περιβάλλοντος εγκεφάλου. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι όγκοι αυτοί μπορούν να εξαλλαγούν  και να αλλάξουν βιολογική συμπεριφορά μετατρεπόμενοι σε χονδροσαρκώματα που αποτελούν κακοήθεις όγκους.

Ποια είναι τα συμπτώματα του χονδρώματος;

Οι πιο συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις που διαπιστώνονται με την ανάπτυξη των χονδρωμάτων είναι οι εξής:

  • Διαταραχές όρασης
  • Κεφαλαλγία.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Όπως σε όλους τους όγκους του εγκεφάλου, απαιτείται αρχικά ένα καλο ιστορικό και μια λεπτομερής νευρολογική εξέταση. Για την διάγνωση απαιτούνται απλές ακτινογραφίες κρανίου (μπορεί να διαπιστωθεί διάβρωση των οστών), αξονική και κυρίως μαγνητική τομογραφία που καθορίζει τις διαστάσεις και την κατεύθυνση της επέκτασης του όγκου.

Πως αντιμετωπίζονται;

Η θεραπεία είναι κυρίως χειρουργική και η μέθοδος εκλογής είναι η ενδοσκοπική διαρρινική αφαίρεση. Συμπληρωματικά μετά την επέμβαση, ιδίως σε περιπτώσεις υφολικής εξαίρεσης του όγκου, εφαρμόζεται ακτινοθεραπεία.


Βιβλιογραφία

  1. Korten AG, Berg HJ, Spinemaille GH, van der Laan RT, Van de Wel AM. Intracranial chondrosarcoma:review of the literature and report of 15 cases. J Neurosurg Phychiatry 1998;65:88-92
  2. Sekhar LN, Gay E, Wright DC. Chordomas and chondrosarcomas of the cranial base. In: Wilkins RH, Rengachary SS, eds. Neurosurgery. New York: McCraw- Hill;1996:1529-1563
  3. Brooks JJ, LiVolsi VA, Trojanowski JQ. Does chondroid chordoma exist? Acta Neuropathol (Berl) 1987;72:229-235

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics