Ινιδιακό Αστροκύττωμα (σε παιδιά)

Ινιδιακό Αστροκύττωμα (σε παιδιά)

Τι  είναι τα Ινιδιακά Αστρωκυτώματα;

Και εδώ ισχύουν οι πληροφορίες που αντιστοιχούν για τους ίδιους όγκους των ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, οι ιστολογικοί τύποι που αφορούν τα παιδιά έχουν ως εξής:

  • Νεανικό πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα (στάδιο Ι ). Αποτελούν τους πιο συχνούς όγκους των παιδιών και θεωρούνται βραδέως αναπτυσσόμενοι. Είναι συνήθως κυστικοί όγκοι, γεμάτοι από υγρό και εντοπίζονται στην παρεγκεφαλίδα. Η πλήρης χειρουργική τους εξαίρεση είναι συνήθως η μόνη θεραπεία που απαιτείται.
  • Ινιδιακό αστροκύτωμα (στάδιο ΙΙ). Ο όγκος αυτός χαρακτηρίζεται από την διήθηση του παρακειμένου εγκεφάλου, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την χειρουργική του εξαίρεση. Συχνά οι όγκοι αυτοί εκδηλώνονται με επιληπτικές κρίσεις.
  • Αναπλαστικό αστροκύτωμα (στάδιο ΙΙΙ). Αποτελεί κακοήθη όγκο που μπορεί να εκδηλωθεί με αδυναμία, απώλεια αισθητικότητος και αστάθεια βάδισης.
  • Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα (στάδιο IV). Eίναι ο πιο κακοήθης αλλά και σπάνιος τύπος αστροκυτώματος των παιδιών, αναπτύσσεται ταχύτατα και εκδηλώνεται με σημεία αυξημένης πίεσης στον εγκέφαλο.


Βιβλιογραφία

  1. Βerger MS et al. Cerebral hemispheric tumors of childhood. Neurosurg Clin N Am 1992 (3) 839 – 852.
  2. Kernohan J et al. A simplified classification of gliomas. Proc Staff Meet Mayo Clin 1989 (24) 71 -75.
  3. Clark GB et al. Cerebral pilocytic astrocytoma. Cancer 1985 (56) 1128 – 1133.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics