Κακοήθεις Όγκοι των Νευρικών Ελύτρων

Κακοήθεις Όγκοι των Νευρικών Ελύτρων

Τι είναι οι Κακοήθεις όγκοι των Νευρικών Ελύτρων;

Ονομάζονται και νευροϊνωσαρκώματα, αποτελούν δε κακοήθεις όγκους που αναπτύσσονται από τα υποστηρικτικά κύτταρα των περιφερικών νεύρων. Ένα συχνό ανατομικό υπόβαθρο είναι η παρουσία νευροϊνωμάτωσης τύπου Ι.

Οι όγκοι αυτοί πρέπει να αφαιρούνται για να αποφευχθεί η τοπική υποτροπή της νόσου αλλά και για να αποφευχθεί η μετάσταση οπουδήποτε στο σώμα. Επειδή παρουσιάζουν επιθετική βιολογική συμπεριφορά, μπορεί να χρειασθούν συμπληρωματική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

  • Αλγος
  • Ψηλαφητή μάζα μεταξύ των μυϊκών ινών.
  • Αιμωδία, αίσθημα καύσου.
  • Μυϊκή αδυναμία.
  • Διαταραχές της ισορροπίας.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με μαγνητική νευρογραφία, ηλεκτρομυογράφημα και μελέτες της ηλεκτρικής αγωγιμότητος του νεύρου.

 

Βιβλιογραφία

  1. Hajdu SI. Peripheral nerve sheath tumors: histogenesis, classification, and prognosis. Cancer 1993;72:3549-3552
  2. Donner TR, Voorhies RM, Kline DG. Neural sheath tumors of major nerves. J Neurosurg 1994;81:362-373
  3. Oberle J, Kahamba J, Richter H-P. Peripheral nerve schwannomas: an analysis of 16 patients. Acta Neurochir (Wien) 1997;139:949-953
  4. Suh JS, Abenoza P, Galloway HR, et al. Peripheral (extracranial) nerve tumors: correlation of MR imaging and histologic findings. Radiology 1992;183:341-346

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics