Μεικτά Γλοιώματα

Μεικτά Γλοιώματα

Τι ονομάζουμε μεικτό γλοίωμα;

Είναι κακοήθη γλοιώματα που αποτελούνται από περισσότερα του ενός είδη κυττάρων γλοίας και ονομάζονται και ολιγοαστροκυτώματα. Η συχνότερη εντόπισή τους αφορά τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αλλά μπορούν να μεθίστανται και σε άλλα μέρη του εγκεφάλου. Συνολικά αποτελούν περίπου το 1% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου.

Ποια συμπτώματα παρουσιάζονται;

Τι θεραπεία εφαρμόζεται;

Όπως σε όλους τους όγκους του εγκεφάλου, εφαρμόζεται συνδυασμός χειρουργικής εξαίρεσης, ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας.

 

Βιβλιογραφία

  1. Mork SJ, Lindegaard KF, Lalvorsen TB, et al. Oligodendroglioma incidence and biological behavior in a defined population. J Neurosurg 1985;63:881-889
  2. World Health Organization Classification of Tumors. Pathology and Genetics. Tumors of the Nervous System. Paul Kleihues and Webster K Cavenee, eds. Lyon: IARC Press;2000
  3. Nijjar TS, Simpson WJ, Gadalla T, McCartney M. Oligodendroglioma: the princess Margaret Hospital experience. Cancer 1993;71:4002-4006

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics