Μη ραγέντα Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Μη ραγέντα Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Τι ορίζουμε ως μη ραγέν ανεύρυσμα;

Ως ανεύρυσμα ορίζεται μια περιοχή του αρτηριακού τοιχώματος η οποία προπίπτει και παρουσιάζει μια δομική ανωμαλία εξαιτίας της οποίας το τοίχωμα είναι αδύναμο. Το αποτέλεσμα είναι το τμήμα αυτό του αγγείου να έχει μια ανώμαλη διάταση, σαν σφαιροειδή προβολή. Εξαιτίας αυτού του αδύναμου σημείου του τοιχώματος, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ρήξης του ανευρύσματος. Συνεπώς, ως μη ραγέν ανεύρυσμα ορίζουμε αυτό που δεν έχει ακόμα υποστεί ρήξη.

Η παρουσία ενός ανευρύσματος (μη ραγέντος )στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνοδεύεται από συμπτώματα. Ενίοτε όμως , και ιδίως στις περιπτώσεις που παρατηρείται ταχεία αύξηση των διαστάσεων του ανευρύσματος, μπορεί να παρατηρηθούν ορισμένα συμπτώματα, όπως:

Πως διαγιγνώσκονται;

  • Μπορεί να ανιχνευθούν τυχαία σε αξονική και κυρίως μαγνητική τομογραφία που εκτελείται για άλλο λόγο.
  • Ασθενής με οικογενειακό ιστορικό ανευρύσματος, θα πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο με αξονική ή μαγνητική αγγειογραφία.
  • Επί ισχυρής υποψίας, η εξέταση εκλογής είναι η αγγειογραφία ( λεπτομέρειες αναφέρονται στην ενότητα: ανευρύσματα εγκεφάλου).

Τι θεραπείες υπάρχουν;

Ανάλογα με το είδος του ανευρύσματος και την κατάσταση του ασθενούς μπορεί να εφαρμοσθούν οι ακόλουθες θεραπείες, μόνες ή σε συνδυασμό.

  • Μικροχειρουργική απομόνωση του ανευρύσματος από την κυκλοφορία με τοποθέτηση clip.
  • Eνδοαγγειακή απόφραξη του αυλού του ανευρύσματος με χρήση ηλεκτροαποσπώμενων σπειραμάτων (clips).
  • Aποκλεισμός από την κυκλοφορία της τροφοφόρου αρτηρίας του ανευρύσματος και παράκαμψη (bypass) του τμήματος αυτού με μόσχευμα (αρτηρία ή φλέβα ).

 

Βιβλιογραφία

  1. Boussel et al. Aneyrysm growth occurs at region of low wall shear stress. Stroke 2008 (39) 2997.
  2. Krex D. Genesis of cerebral aneurysms. An update. Acta Neurochir 2001 (143) 429.
  3. Fergusen S et al. Predictors of cerebral infarction in patients with aneurismal subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery 2007 (60) 658 – 667.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics