Μηνιγγιώματα της Κυρτότητος του Εγκεφάλου

Μηνιγγιώματα της Κυρτότητος του Εγκεφάλου

Τι όγκους περιλαμβάνουν;

Οι όγκοι αυτοί αναπτύσσονται στην επιφάνεια του εγκεφάλου, ακριβώς κάτω από το κρανίο. Πολλές φορές δίνουν συμπτώματα μόνο όταν το μέγεθός τους γίνει ιδιαίτερα μεγάλο και αποτελούν το 20% περίπου των μηνιγγιωμάτων.  Όταν οι όγκοι αυτοί αποκτήσουν σημαντικές διαστάσεις, αναπτύσσουν κλινικές εκδηλώσεις που εξαρτώνται από την περιοχή του εγκεφάλου την οποία πιέζουν.

Άλλες εντοπίσεις των μηνιγγιωμάτων είναι οι εξής:

  • Μηνιγγιώματα του δρεπάνου και παραοβελιαία μηνιγγιώματα. Αυτά προέρχονται από το δρέπανο, μια πολύ λεπτή στοιβάδα ιστού που εντοπίζεται και διαχωρίζει τα δυο ημισφαίρια του εγκεφάλου, ή αναπτύσσονται πολύ κοντά σε αυτό (παραοβελιαία μηνιγγιώματα).
  • Ενδοκοιλιακά μηνιγγιώματα. Αναπτύσσονται μέσα στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου, όπου παράγεται και διακινείται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Τα μηνιγγιώματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε απόφραξη της παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και τελικά σε υδροκέφαλο.

Βιβλιογραφία

  1. Sekhar LN, De Oliveira E, Riedel CJ. Parasagittal and falx meningiomas. In: Sekhar LN, De Oliveira E, eds. Cranial Microsurgery: Approaches and Techniques. New York: Thieme;1999:297-305
  2. Kondziolka D, Flickinger JC, Perez B, et al. Judicious resection and / or radiosurgery for parasagittal meningiomas : outcomes from a multicenter review. Neurosurgery 1998;43:405-414
  3. McDermott MW, Wilson CB. Meningiomas. Vol 4. In: Youmans, JR, ed. Neurological Surgery. Philadelphia: WB Sauders;1996:2782-2825

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics