Ογκοι από Αρχέγονα Γεννητικά Κύτταρα

Ογκοι από Αρχέγονα Γεννητικά Κύτταρα

Τι είναι  οι όγκοι από Αρχέγονα Γεννητικά Κύτταρα;

Οι όγκοι αυτοί προέρχονται από αδιαφοροποίητα κύτταρα από τα οποία φυσιολογικά σχηματίζονται διάφοροι ιστοί του εμβρύου. Φυσιολογικά τα κύταρα αυτά δεν παραμένουν σε αυτήν την μορφή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και όταν αυτό συμβαίνει, δίνουν γέννεση σε αυτούς τους αρχέγονους όγκους. Οι όγκοι αυτοί μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις, εκδηλώνονται συνήθως κατά την διάρκεια της εφηβείας και προσβάλλουν περισσότερο συχνά τα αγόρια.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics