Ογκοι της βάσης του Κρανίου

Ογκοι της βάσης του Κρανίου

Που εντοπίζονται οι όγκοι της βάσης του κρανίου;

Υπάρχει μια προτίμηση συγκεκριμένων όγκων για συγκεκριμένες περιοχές της βάσης του κρανίου. Αναλυτικά, οι τρεις περιοχές της βάσης του εγκεφαλικού κρανίου και οι αντίστοιχοι όγκοι που αναπτύσσονται εκεί έχουν ως εξής:

Πρόσθιο διαμέρισμα της βάσης του κρανίου (πρόσθιος κρανιακός βόθρος). Εδώ εδράζονται οι οφθαλμικοί βολβοί και οι παραρρίνιοι κόλποι.

  • Μηνιγγίωμα
  • Οσφρητικό νευροβλάστωμα ( αισθισιονευροβλάστωμα)
  • Καρκίνωμα των παραρρινίων κόλπων

Κεντρικό διαμέρισμα της βάσης του κρανίου (μέσος κρανιακός βόθρος). Εδώ εντοπίζεται ο αδένας της υπόφυσης μέσα σε ένα σχηματισμό του σφηνοειδούς οστού που ονομάζεται τουρκικό εφίππιο. Οι όγκοι της περιοχής είναι:

Oπίσθιο διαμέρισμα της βάσης του κρανίου (οπίσθιος κρανιακός βόθρος )

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics