Οστέωμα

Οστέωμα

Τι είναι το Οστέωμα;

Είναι καλοήθεις οστικές εξοστώσεις που αναπτύσσονται στα οστά του εγκεφαλικού και σπλαχνικού κρανίου. Αποτελούν βραδέως αναπτυσσόμενους όγκους που δεν προκαλούν συνήθως συμπτώματα εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που αναφέρονται κάποιες δυσκολίες στην όραση, στην αναπνοή ή στην ακοή.


Bιβλιογραφία

  1. Greenspan A. Benign bone – forming lesions: osteoma, osteoid osteoma and osteoblastoma. Clinical, imaging, pathologic and differential considerations. Skeletal Radiol 1993 (22) 485 -500.
  2. Shibata Y. Osteomas of the skull: comparison of MRI and histological findings. Neurol Med Chir 1995 (35) 13 – 16.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics