Πτώση του Άκρου Ποδός

Πτώση του Άκρου Ποδός

Τι είναι το περονιαίο νεύρο;

Το κοινό περονιαίο νεύρο αποτελεί κλαδο του ισχιακού νεύρου και υποδιαιρείται σε επιπολής και εν τω βάθει περονιαίο νεύρο.  Τα νεύρα αυτά παρέχουν αισθητικότητα στην πρόσθια και πλάγια επιφάνεια της κνήμης και στην άνω επιφάνεια του άκρου ποδός. Οι μύες που νευρώνονται από αυτό προκαλούν την προς τα άνω κίνηση του αστραγάλου και του άκρου ποδός.

Τι είναι η πτώση του άκρου ποδός (παράλυση του περονιαίου νεύρου) ;

Ορίζεται ως η βλάβη ενός περιφερικού νεύρου, εξαιτίας της οποίας υπάρχει αδυναμία προς τα άνω κίνησης του πέλματος. Ενώ σύμφωνα με τον ορισμό είναι μια απλή νευρομυϊκή βλάβη, μπορεί να αποτελεί εκδήλωση μιας πιο σοβαρής κατάστασης όπως της πίεσης κάποιου νεύρου ή μια κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου.

 Από τι προκαλείται η πτώση του άκρου ποδός;

 • Πίεση του νωτιαίου μυελού.
 • Πλαγία μυατροφική σκλήρυνση.
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας.
 • Nόσος Parkinson (σπάνια).

Τι συμπτώματα προκαλεί;

 • Αδυναμία του πέλματος να στραφεί προς τον κορμό.
 • Αλγος.
 • Μυϊκή αδυναμία.
 • Υπαισθησία στην άνω επιφάνεια του πέλματος.
 • Απώλεια της λειτουργικότητος του πέλματος με χαρακτηριστικό καλπαστικό βάδισμα.

Πως γίνεται η διάγνωση;

 • Πλήρες ιατρικό ιστορικό.
 • Λεπτομερής νευρολογική εξέταση.
 • Ηλεκτρομυογράφημα κάτω άκρων.
 • Απλές ακτινογραφίες κνήμης και μαγνητική τομογραφία.

Τι θεραπεία προτείνεται;

Ανάλογα με την βαρύτητα της παράλυσης, μπορεί να ακολουθηθεί μία από τις ακόλουθες θεραπείες:

 • Μη χειρουργική θεραπεία με ειδικούς νάρθηκες και κηδεμόνες που προσαρμόζονται σε κάθε ασθενή.
 • Χειρουργική θεραπεία, το είδος της οποίας εξαρτάται από την αιτία της βλάβης και μπορεί να αφορά χειρουργική αποσυμπίεση, συρραφή του νεύρου, χρήση νευρικού μοσχεύματος ή μεταφορά νεύρου και τενόντων.


Βιβλιογραφία

 1. Kline D, Hudson A. Lower extremity nerve: operative care and technique. In : Nerve Injuries. Philadelphia: WB Saunders;1995:117-146
 2. Kline D, Hudson A. Acute injuries of peripheral nerves. In: Youmans J, ed. Neurological Surgery. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders;1990
 3. Zager E. Morphology, physiology, and electrophysiology of peripheral nerve degeneration and regeneration. In: Benzel E, ed. Practical Approaches to Peripheral Nerve Surgery. Park Ridge, IL: American Association of Neurological Surgeons;1992:13-24

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics