Σβάνωμμα

Σβάνωμμα

Τι είναι το Σβάνωμμα;

Οι όγκοι αυτοί συνήθως αναπτύσσονται πολύ αργά και στην πλειονότητα των ασθενών αρκεί η απλή παρακολούθησή τους. Επείγουσα χειρουργική αφαίρεση ενδείκνυται όταν οι όγκοι αυτοί προκαλούν άλγος ή διαπιστώνεται με ταχεία αύξηση του μεγέθους τους.

 

Βιβλιογραφία

  1. Hajdu SI. Peripheral nerve sheath tumors: histogenesis, classification, and prognosis. Cancer 1993;72:3549-3552
  2. Donner TR, Voorhies RM, Kline DG. Neural sheath tumors of major nerves. J Neurosurg 1994;81:362-373
  3. Oberle J, Kahamba J, Richter H-P. Peripheral nerve schwannomas: an analysis of 16 patients. Acta Neurochir (Wien) 1997;139:949-953
  4. Suh JS, Abenoza P, Galloway HR, et al. Peripheral (extracranial) nerve tumors: correlation of MR imaging and histologic findings. Radiology 1992;183:341-346

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics