Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης

Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης

Τι είναι ο Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης;

Αποτελεί μια κατάσταση η οποία προκύπτει όταν η ισορροπία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ( ΕΝΥ ) μέσα στον εγκέφαλο διαταράσσεται. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε αδυναμία του οργανισμού να απορροφήσει φυσιολογικά το ΕΝΥ. Τις περισσότερες φορές παρατηρείται σε ηλικιωμένους ανθρώπους και η αιτία του είναι αδιευκρίνιστη.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

  • Διαταραχές ισορροπίας και βάδισης.
  • Ακράτεια ούρων.
  • Άνοια

Η νόσος αυτή πρέπει να διακριθεί από την νόσο του Parkinson και την νόσο Alzheimer.

Πως τίθεται η διάγνωση;

  • Απαιτείται λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση για αποκλεισμό άλλων νοσημάτων.
  • Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για να ελεγχθεί το μέγεθος των κοιλιών. Σε ηλικιωμένους όμως ασθενείς με απλή εγκεφαλική ατροφία, πάλι οι κοιλίες απεικονίζονται αυξημένου μεγέθους. Ο ρόλος της εξέτασης δεν έγκειται μόνο στο να θέσει διάγνωση, αλλά και στον αποκλεισμό άλλων νοσημάτων.
  • Η πιο αξιόπιστη εξέταση είναι η οσφυονωτιαία παρακέντηση όπου μια βελόνα εισάγεται στην οσφύ στον χώρο κυκλοφορίας του Ε.Ν.Υ και συνδέεται με ένα μανόμετρο για να μετρήσουμε την πίεση του υγρού. Επίσης, αφαιρείται μια σημαντική ποσότητα Ε.Ν.Υ (περίπου 40ml )και ελέγχουμε αν υπάρχει βελτίωση της κλινικής εικόνας, στοιχείο που συνηγορεί υπέρ του υδροκεφάλου.

Τι θεραπεία υπάρχει;

Χρειάζεται μια μόνιμη παροχέτευση της περίσσειας του Ε.Ν.Υ που γίνεται με την τοποθέτηση μιας παροχέτευσης στις κοιλίες του εγκεφάλου η οποία οδηγεί το υγρό στην κοιλιά. Στην διαδρομή αυτής της παροχέτευσης παρεμβάλλεται ένας βαλβιδικός μηχανισμός που αποτρέπει την υπερβολική παροχέτευση του υγρού όταν π.χ ο ασθενής βρίσκεται σε όρθια θέση (λόγω δυνάμεων βαρύτητος, εξαιτίας της υψομετρικής διαφοράς της κοιλιάς με την κεφαλή).


Bιβλιογραφία

  1. Gail Rosseau. (2011) Normal Pressure Hydrocephalus. Disease-a-Month 57:10, 615-624. Online publication date: 1-Oct-2011.
  2. Ville Leinonen, Anne M. Koivisto, Sakari Savolainen, Jaana Rummukainen, Anna Sutela, Ritva Vanninen, Juha E. Jääskeläinen, Hilkka Soininen, Irina Alafuzoff. (2011) Post-mortem findings in 10 patients with presumed normal pressure hydrocephalus and review of the literature. Neuropathology and Applied Neurobiologyno-no. Online publication date: 1-May-2011.
  3. Carmelo Anile, M.D., Pasquale De Bonis, M.D., Alessio Albanese, M.D., Alessandro Di Chirico, M.D., Annunziato Mangiola, M.D., Gianpaolo Petrella, M.D., and Pietro Santini. (2010) Selection of patients with idiopathic normal-pressure hydrocephalus for shunt placement: a single-institution experience. Journal of Neurosurgery 113:1, 64-73

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics