Αυχενική Κύφωση

Αυχενική Κύφωση

Τι είναι και από τι προκαλείται;

Η φυσιολογική διαμόρφωση της αυχενικής μοίρας είναι η ύπαρξη λορδωτικής καμπυλότητας που οφείλεται στην ανατομική κατασκευή των σπονδυλικών σωμάτων και των αντιστοίχων μεσοσπονδυλίων διαρθρώσεων και στην στήριξη που παρέχεται από τους αυχενικούς μύες.

Η οντότητα αυτή είναι μια κλασσική επιπλοκή που παρατηρείτο συχνότερα στο παρελθόν όταν χρησιμοποιείτο η οπίσθια αυχενική προσπέλαση για αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού σε περιπτώσεις που υπήρχε στένωση του σπονδυλικού σωλήνα. Κατά την εκτέλεση αυτής της προσπέλασης, οι αυχενικοί μύες αποκολλώνται από τις ακανθώδεις αποφύσεις και η προκαλούμενη απονεύρωση αυτών οδηγεί στην αποδυνάμωσή τους, με αποτέλεσμα να χάνουν την στηρικτική τους δύναμη για τον αυχένα. Οι υπόλοιποι παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη της επιπλοκής αυτής είναι:

  • Η ηλικία του αρρώστου.
  • Ο βαθμός της προϋπάρχουσας στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα.
  • Η έκταση της αφαίρεσης των facet joints και των αντίστοιχων αρθρικών θυλάκων.

Για αυτό τον λόγο, η οπίσθια αυχενική πεταλεκτομή για την αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού σήμερα μπορεί να αποτελεί επιλογή μόνο σε περιπτώσεις όπου διατηρείται ανεπηρέαστη η αυχενική λόρδωση.


Βιβλιογραφία

  1. Matz PG, Anderson PA, Holly LT, et al: The natural history of cervical spondylotic myelopathy. J Neurosurg Spine  2009; 11:104-111.
  2. Heary RF, Ryken TC, Matz PG, et al: Cervical laminoforaminotomy for the treatment of cervical degenerative radiculopathy. J Neurosurg Spine  2009; 11:198-202
  3. Kaminsky SB, Clark CR, Traynelis VC: Operative treatment of cervical spondylotic myelopathy and radiculopathy. A comparison of laminectomy and laminoplasty at five year average follow-up. Iowa Orthop J  2004; 24:95-105.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics