Δυσλειτουργία Ιερολαγόνιας Άρθρωσης

Δυσλειτουργία Ιερολαγόνιας Άρθρωσης

Ασθενείς με σκελετική νόσο που αφορά τον κορμό (την ΣΣ ) συχνά παρουσιάζουν και νόσο των περιφερικών αρθρώσεων, κυρίως του ισχίου και του ώμου. Οι ασθενείς με κύφωση προσπαθούν να αποκαταστήσουν την σταθερότητά τους κατά τον προσθιοπίσθιο άξονα με αντισταθμιστική έκταση των ισχίων, κάμψη των γονάτων και πελματιαία κάμψη του άκρου πόδα. Καθώς αναπτύσσεται ακαμψία και σύγκαμψη κατά την άρθρωση του ισχίου, οι ασθενείς υιοθετούν μια στάση κάμψης του σώματος προς τα πρόσω που μπορεί να επιδεινώσει μια κυφωτική διαμόρφωση της ΣΣ. Η κλινική εκτίμηση της κατάστασης των ιερολαγονίων αρθρώσεων είναι σημαντική όταν θέλουμε με ακρίβεια να εκτιμήσουμε  το βαθμό της υπάρχουσας παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης.


Βιβλιογραφία

  1. Heuft-Dorenbosch L, Landewe R, Weijers R, et al: Performance of various criteria sets in patients with inflammatory back pain of short duration; the Maastricht early spondyloarthritis clinic. Ann Rheum Dis  2007; 66:92-98.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics