Ιδιοπαθής Σκολίωση

Ιδιοπαθής Σκολίωση

Ως ιδιοπαθής σκολίωση ορίζουμε την κατάσταση στην οποία διαπιστώνουμε μια απόκλιση της σπονδυλικής στήλης πάνω από 10° στο στεφανιαίο επίπεδο, χωρίς εμφανή υποκείμενη αιτία. Βάσει του ορισμού, η αιτία της ιδιοπαθούς σκολίωσης που είναι η πιο συχνή σκελετική διαταραχή στην παιδική ηλικία, είναι άγνωστη.

Παραδοσιακά, η ιδιοπαθής σκολίωση είχε υποδιαιρεθεί σε τρεις ομάδες, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού την στιγμή της διάγνωσης:

  • Bρεφική, σε παιδιά κάτω των τριών ετών
  • Παιδική, σε παιδιά 3 – 9 ετών
  • Εφηβική (10 ετών εώς την σκελετική ωριμότητα).

Μεταγενέστερες έρευνες έχουν υποδείξει μια εναλλακτική ταξινόμηση

  • Σε πρώιμης έναρξης ( κάτω των 5 ετών ) και
  • Οψιμης έναρξης ( πάνω από 5 ετών έως την φάση της σκελετικής ωρίμανσης )

Αν και η εφαρμογή κηδεμόνα είναι η κλασσική μη χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης, δεν αποτελεί θεραπεία που δεν έχει αντίλογο ως προς την αποτελεσματικότητά του, καθώς οι ακριβείς ενδείξεις για την εφαρμογή του, ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοσθεί (πόσες ώρες την ημέρα και για πόσο χρόνο) και ο τύπος κηδεμόνα που αρμόζει σε κάθε περίσταση δεν έχει διασαφηνισθεί. Ένας αδρός κανόνας είναι ότι για παραμορφώσεις της ΣΣ με την κορυφή της παθολογικής καμπυλότητας  στο ύψος του 7ου θωρακικού σπονδύλου και κάτω, εφαρμόζεται ένας θωρακο-οσφυο-ιερός κηδεμόνας, ενώ σε περιπτώσεις που η κορυφή της παθολογικής καμπύλης εντοπίζεται πάνω από αυτό το ύψος, χρησιμοποιείται αυχενο – θωρακο- οσφυο- ιερός κηδεμόνας. Ανεξαρτήτως όλων, η εφαρμογή κηδεμόνα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια λύση που αποσκοπεί στο να σταθεροποιήσει μια κατάσταση, και όχι απαραίτητα να την διορθώσει.

 

Βιβλιογραφία

  1. Ryan PM, Puttler EG, Stotler WM, et al: Role of the triradiate cartilage in predicting curve progression in adolescent idiopathic scoliosis. J Pediatr Orthop  2007; 27:671-676.
  2. Sanders JO, Browne RH, Cooney TE, et al: Correlates of the peak height velocity in girls with idiopathic scoliosis. Spine  2006; 31:2289-2295.
  3. Sanders JO, Browne RH, McConnell SJ, et al: Maturity assessment and curve progression in girls with idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg Am  2007; 89:64-73.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics