Ιππουριδική Συνδρομή

Ιππουριδική Συνδρομή

Τι είναι η ιππουριδική συνδρομή;

Με τον όρο ιππουρίδα εννοούμε το σύνολο των νευρικών ριζών, οσφυϊκών και ιερών, που εξέρχονται από το τελικό τμήμα του νωτιαίου μυελού και πορεύονται σαν θύσσανος εντός του νωτιαίου σάκκου. Αναφέρεται ότι ο νωτιαίος μυελός ανατομικά τελευτά στο ύψος μετάβασης του Ο1 στον Ο2 σπόνδυλο, ενώ οι νευρικές ρίζες που αποτελούν την ιππουρίδα συνεχίζουν στον κατώτερο νωτιαίο σωλήνα περιβαλλόμενες από την σκληρά μήνιγγα και εξέρχονται από τα αντίστοιχα τρήματα του νωτιαίου μυελού ως νωτιαία νεύρα. Οι νευρικές αυτές ρίζες είναι υπεύθυνες για την κινητικότητα και την αισθητικότητα των κάτω άκρων και της περιπρωκτικής και περιγεννητικής περιοχής, που σχηματικά παρομοιάζεται με σέλλα (αλόγου). Σε κακώσεις ή βλάβες άλλου είδους αυτών των νευρικών ριζών προκαλείται ένα σύνδρομο που καλείται ιππουριδική συνδρομή και χαρακτηρίζεται από τα εξής:

 • Υπαισθησία περιπρωκτικής και περιγεννητικής περιοχής
 • Νευρογενής παράλυση και απώλεια του ελέγχου επί του εντέρου και της κύστης
 • Τμηματικές παρέσεις, κάτω από τα γόνατα, και των γλουτιαίων μυών
 • Τμηματικές αισθητικές διαταραχές στα κάτω άκρα, κάτω από το ύψος των γονάτων
 • Κατάργηση κάποιων αντανακλαστικών

Οι κυριότερες αιτίες που το προκαλούν είναι:

 • Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου στην κατώτερη οσφυϊκή περιοχή, η οποία προβάλλει κεντρικά προς το σάκκο και πιέζει τις νευρικές ρίζες.
 • Συντριπτικό κάταγμα στην οσφυοϊερά περιοχή με παρεκτόπιση οστικών παρασχίδων στο νωτιαίο κανάλι και πίεση των νευρικών δομών.
 • Όγκος του νωτιαίου σωλήνα στην περιοχή.

Η θεραπεία του συνδρόμου είναι πάντοτε χειρουργική και αποσκοπεί στην αποσυμπίεση των νευρικών δομών που πιέζονται και αποτελεί μια επείγουσα νευροχειρουργική κατάσταση με την έννοια ότι η πίεση των νευρικών ριζών για πάνω από κάποιο χρονικό όριο μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη.


Βιβλιογραφία

 1. Meldon SW, Moettus LN: Thoracolumbar spine fractures: clinical presentation and the effect of altered sensorium and major injury. J Trauma  1995; 39:1110-1114.
 2. Marino RJ, Barros T, Biering-Sorensen F, et al: International standards for neurological classification of spinal cord injury. J Spinal Cord Med  2003; 26(suppl 1):S50-S56
 3. Fassett DR, Politi R, Patel A, et al: Classification systems for acute thoracolumbar trauma. Curr Opin Orthop  2007; 18:253-258.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics