Κύφωση Ενηλίκων

Κύφωση Ενηλίκων

Η μετεγχειρητική αστάθεια της ΣΣ προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας χειρουργικής επέμβασης, της πρωτοπαθούς παθολογίας που αφορά την ΣΣ ή ως συνδυασμό και των δύο. Τέτοια αστάθεια μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη είτε μιας κινητής είτε μιας καθηλωμένης παραμόρφωσης της ΣΣ. Η ιατρογενής αστάθεια της ΣΣ , είτε συνδυάζεται με παραμόρφωση είτε όχι, είναι πιο συνηθισμένη στην αυχενική από την οσφυϊκή ή την θωρακική μοίρα και συνήθως συνδυάζεται με προηγηθείσες οπίσθιες επεμβάσεις.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι μετεγχειρητικής σπονδυλικής παραμόρφωσης είναι αυτοί της αυχενικής κύφωσης μετά από πεταλεκτομή και της οσφυϊκής αστάθειας μετά από πεταλεκτομή που οδηγεί σε τοπική κύφωση ή σπονδυλολίσθηση. Τα συμπτώματα αυτών των παραμορφώσεων περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  • Υιοθέτηση μιας ανώμαλης στάσης ή αδυναμία στήριξης της κεφαλής.
  • Μυελοπάθεια ή ριζιτική συνδρομή.
  • Ανάπτυξη μηχανικού πόνου του κορμού λόγω της ανάπτυξης δυναμικής αστάθειας στο εμπλεκόμενο τμήμα της ΣΣ.

Οι αιτίες που οδηγούν στην ανάπτυξη της σπονδυλικής αστάθειας είναι οι ακόλουθες:

  • Ιατρογενής πρόκληση βλάβης στα οπίσθια στοιχεία της ΣΣ που σχηματίζουν μια ζώνη που ανθίσταται σε δυνάμεις τάσεως.
  • Απονεύρωση των παρασπονδυλικών μυών.
  • Αφαίρεση του συμπλέγματος των μεσοσπονδυλίων αρθρώσεων για λόγους αποσυμπίεσης.

Βιβλιογραφία

  1. Yorimitsu E, Chiba K, Toyama Y, et al: Long-term outcomes of standard discectomy for lumbar disc herniation: a follow-up study of more than 10 years. Spine  2001; 26:652-657.
  2. Malter AD, McNeney B, Loeser JD, et al: 5-year reoperation rates after different types of lumbar spine surgery. Spine  1998; 23:814-820.
  3. Herron L: Recurrent lumbar disc herniation: results of repeat laminectomy and discectomy. J Spinal Disord  1994; 7:161-166.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics