Σκολίωση Ενηλίκων

Σκολίωση Ενηλίκων

Ως σκολίωση των ενηλίκων αναφέρουμε οποιαδήποτε πλάγια καμπυλότητα της ΣΣ  σε ένα σκελετικά ώριμο ασθενή που σε στεφανιαίο επίπεδο είναι μεγαλύτερη των 10° και συνήθως αφορά την οσφυϊκή ή την θωρακο-οσφυική μοίρα. Η σκολίωση αυτή μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες, τον τύπο 1 που περιλαμβάνει καμπυλότητες που αναπτύσσονται εξ ολοκλήρου μετά την σκελετική ωρίμανση και τον τύπο 2 όπου οι παραμορφώσεις ξεκινούν πριν την σκελετική ωρίμανση. Αν και οι καμπυλότητες που ανήκουν στην δεύτερη υποκατηγορία μπορεί να μην εντοπίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία, συχνά εκδηλώνονται με συμπτώματα όπως άλγος, ριζιτική συνδρομή ή και τα δύο σε ενήλικες  λόγω της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της παθολογικής καμπύλης και της σκελετικής ανισορροπίας σε στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο και μετά την σκελετική ωρίμανση. Η οστεοπόρωση στους ενήλικες μπορεί να επιδεινώσει το μέγεθος της παραμόρφωσης και να επισπεύσει την έναρξη της συμπτωματολογίας.

Η συντηρητική θεραπεία, που επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή κηδεμόνων, αποσκοπεί στην άμβλυνση της συμπτωματολογίας αλλά δεν επιφέρει αναστολή της εξέλιξης της παραμόρφωσης. Ο σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι:

 • Υποχώρηση της συμπτωματολογίας.
 • Αποκατάσταση της ισορροπίας της ΣΣ.

Πιο αναλυτικά, οι υποκατηγορίες της σκολίωσης των ενηλίκων έχουν ως εξής:

 • Πρωτοπαθής, εκφυλιστική σκολίωση.

Αναφέρεται στην σκολίωση των ενηλίκων όπου η παθολογική καμπυλότητα αναπτύσσεται στην ενήλικο ζωή σε έδαφος μιας ευθιασμένης ΣΣ και συνήθως αφορά την οσφυϊκή και την θωρακο-οσφυική μοίρα. Στον τύπο αυτό περιλαμβάνονται οι σκολιώσεις που οφείλονται σε:

 • Ιατρογενή αίτια
 • Κατάγματα σπονδύλων
 • Οστεοπόρωση
 • Εκφυλιστική νόσο

Γενικά, οι σκολιώσεις αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται κυρίως από ανώμαλη διαμόρφωση της ΣΣ στο οβελιαίο και όχι στο στεφανιαίο επίπεδο, εξαιτίας της μείωσης της λορδωτικής καμπυλότητας της οσφυϊκής μοίρας ή και της ανάπτυξης κυφωτικής διαμόρφωσης στην περιοχή. Οι ασθενείς συχνά αιτιώνται σημαντικό πόνο στην οσφύ ή άλγος με ριζιτική κατανομή ή και τα δύο, ως το κύριο ενόχλημά τους από την απώλεια της ισορροπίας στο οβελιαίο επίπεδο. Επειδή αυτή η μορφή σκολίωσης είναι κυρίως το αποτέλεσμα μιας εκφυλιστικής διαδικασίας, η οσφυϊκή στένωση λόγω εκφύλισης του μεσοσπονδύλιου δίσκου ή υπερτροφία των αρθρικών αποφύσεων είναι πιο συχνή σε αυτούς παρά σε εκείνους με προοδευτικά επιδεινούμενη πρωτοπαθή σκολίωση ( τύπος 2 ).


Βιβλιογραφία

 1. Sanders JO, Browne RH, Cooney TE, et al: Correlates of the peak height velocity in girls with idiopathic scoliosis. Spine  2006; 31:2289-2295.
 2. Sanders JO, Browne RH, McConnell SJ, et al: Maturity assessment and curve progression in girls with idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg Am  2007; 89:64-73.
 3. Song KM, Little DG: Peak height velocity as a maturity indicator for males with idiopathic scoliosis. J Pediatr Orthop  2000; 20:286-288.
 4. Risser JC, Norquist DM, Cockrell Jr BR, et al: The effect of posterior spine fusion on the growing spine. Clin Orthop Relat Res  1966; 46:127-139.

Τύπος 2. Προδευτική Ιδιοπαθής Σκολίωση

Ο τύπος αυτός αναφέρεται στις σκολιωτικές παραμορφώσεις που ξεκινούν πριν την σκελετική ωριμότητα και περιλαμβάνουν τις ιδιοπαθείς, τις παραλυτικές και τις συγγενείς παραμορφώσεις. Αν και οι ιδιοπαθείς μορφές μπορεί να είναι ασυμπτωματικές στα παιδιά και τους εφήβους, συχνά εκδηλώνονται με εικόνα άγλους και ριζοπάθειας στους ενήλικες σαν αποτέλεσμα της συνεχούς εξέλιξης της παθολογικής καμπυλότητας και της ανισορροπίας σε οβελιαίο και στεφανιαίο επίπεδο που παρατηρείται ακόμα και μετά την σκελετική ωρίμανση. Εκτός του άλγους, σε ασθενείς νεώτερους των 40 ετών τίθενται και αισθητικά θέματα από την εξέλιξη μιας θωρακικής συνήθως παθολογικής καμπυλότητας.


Βιβλιογραφία

 1. Giampietro PF, Dunwoodie SL, Kusumi K, et al: Progress in the understanding of the genetic etiology of vertebral segmentation disorders in humans. Ann N Y Acad Sci  2009; 1151:38-67.
 2. Giampietro PF, Blank RD, Raggio CL, et al: Congenital and idiopathic scoliosis: clinical and genetic aspects. Clin Med Res  2003; 1:125-136.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics