Θωρακική Μοίρα - Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου

Θωρακική Μοίρα - Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου

Η πάθηση αυτή αποτελεί μια ασυνήθη οντότητα που μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα αν και είναι δύσκολο να διαγνωσθεί. Η κλινική διάγνωση είναι δύσκολη γιατί τα συμπτώματα ποικίλουν, ανάλογα με την κατεύθυνση προβολής του δίσκου.

Η ριζοπάθεια που αφορά την θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης προκαλείται από την πλάγια προβολή του θωρακικού δίσκου και το κυριότερο κλινικό της επακόλουθο είναι ο πόνος ριζιτικής κατανομής. Οι πλαγιωμένες προβολές των δίσκων είναι πιο συχνές από τις κεντρικές, με αποτέλεσμα να παρατηρείται πιο συχνά πίεση επί των ριζών και όχι επί του νωτιαίου μυελού. Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν καυσαλγία ή διαξιφιστικό πόνο που ακτινοβολεί προς τα πλάγια και πρόσω, με ζωστηροειδή δηλαδή χαρακτήρα. Η κατανομή του πόνου αφορά την δερματική περιοχή που νευρώνεται από την εν λόγω ρίζα και σπάνια είναι αμφοτερόπλευρη. Μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν σοβαρή εντοπισμένη ευαισθησία με χαρακτήρες υπερπαθητικού πόνου (εκλύεται με την απλή ψαύση της περιοχής), και αυτό συγχέεται με μεθερπητική νευραλγία.

Επειδή οι θωρακικές νευρικές ρίζες νευρώνουν κινητικά τους μεσοπλεύριους μύες, δεν παρατηρείται αισθητή μυική αδυναμία μετά από πίεση αυτών των ριζών. Το μόνο εύρημα στην κλινική εξέταση μπορεί να είναι απώλεια της αισθητικότητας στην περιοχή της πιεζόμενης ρίζας.


Βιβλιογραφία

  1. Haro H, Domoto T, Maekawa S, et al: Resorption of thoracic disc herniation. J Neurosurg Spine  2008; 8:300-304.
  2. McInerney J, Ball P: The pathophysiology of thoracic disc disease. Neurosurg Focus  2000; 9(4):E1.
  3. McCormick WE, Will SF, Benzel EC: Surgery for thoracic disc disease. Complication avoidance: overview and management. Neurosurg Focus  2000; 9(4):13.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics