Θωρακική Μοίρα - Συγγενής Κύφωση

Θωρακική Μοίρα - Συγγενής Κύφωση

Είναι μια σχετικά σπάνια διαταραχή που αφορά στην διαμόρφωση του προσθιοπίσθιου άξονα της σπονδυλικής στήλης. Εάν παραμείνει χωρίς θεραπεία, η πιθανότητα να οδηγήσει σε νευρολογικές βλάβες είναι μεγαλύτερη από άλλες σκολιωτικού τύπου παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Είναι η πιο συχνή αιτία παραπληγίας σε ασθενείς με παραμόρφωση της ΣΣ, μη λοιμώδους αιτιολογίας. Η αιτία της έγκειται στην αδυναμία σχηματισμού ή διαχωρισμού ενός τμήματος της πρόσθιας κολώνας της ΣΣ, δηλαδή του σπονδυλικού σώματος, με την σοβαρότητα της παραμόρφωσης να είναι ευθέως ανάλογη της έκτασης της δυσπλαστικής διαμόρφωσης του σπονδυλικού σώματος.

Η κύφωση αυτή είναι προοδευτικά επιδεινούμενη και το 50% των πασχόντων θα παρουσιάσουν κάποια νευρολογικά συμπτώματα ως αποτέλεσμα πίεσης του νωτιαίου μυελού και των νευρικών ριζών. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι:

  • Απώλεια του νευρολογικού ελέγχου της κύστης (νευρογενής κύστη). Αποτελεί το συχνότερο σύμπτωμα.
  • Πόνος και αδυναμία των κάτω άκρων.
  • Ορθοπαιδικά προβλήματα (ραιβοϊπποποδία).
  • Η εγγενής αστάθεια αυτών των κυφωτικών διαταραχών αυξάνει την πιθανότητα σημαντικών νευρολογικών βλαβών σε αυτούς τους αρρώστους μετά από ένα ασήμαντο τραύμα, όπως η πρόκληση οξείας παραπληγίας.

Τι θεραπεία εφαρμόζεται;

Αυτή βασίζεται σε συνδυασμό κηδεμόνων σε σχετικά ελαφρές περιπτώσεις που συνδυάζονται με χειρουργική θεραπεία σε σοβαρότερου βαθμού κύφωση ή επί νευρολογικών ενδείξεων με πρόσθια και οπίσθια σταθεροποίηση και αφαίρεση τμήματος οστού που πιέζει τον νωτιαίο μυελό.


Βιβλιογραφία

  1. Eichholz KM, Ryken TC: Complications of revision spinal surgery. Neurosurg Focus  2003; 15(3):E1
  2. Albert TJ, Vacarro A: Postlaminectomy kyphosis. Spine  1998; 23:2738-2745.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics