Βρεφική Σκολίωση

Βρεφική Σκολίωση

Παραμόρφωση της ΣΣ συχνά αναπτύσσεται σε ασθενής με μυελομηνιγγοκήλη και γενικά ισχύει ότι όσο πιο ψηλά εντοπίζεται το πιο ουραίο άθικτο νευροτόμιο ( τμήμα του νωτιαίου μυελού ), τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα να αναπτυχθεί μια ανώμαλη διαμόρφωση της ΣΣ. Πάνω από 70% των ασθενών με μυελομηνιγγοκήλη που χαρακτηρίζονται από την παρουσία του τελευταίου λειτουργούντος επιπέδου του νωτιαίου μυελού στο ύψος του Ο3 ή υψηλότερα, θα παρουσιάσουν κάποια μορφή ανώμαλης οστικής ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλά συνοδά προβλήματα σε ασθενείς με μυελομηνιγγοκήλη που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όταν σχεδιάζουμε διόρθωση της σκελετικής ανωμαλίας. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς παρουσιάζουν χαρακτηριστικά απουσία των πετάλων κάποιων σπονδύλων ή άλλων οπισθίων οστικών στοιχείων, ή παρουσιάζουν δυσπλασίες αυτών των δομών, συμπεριλαμβανομένων και των πετάλων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των οστικών δομών που είναι διαθέσιμα για σπονδυλοδεσία και μπορεί να απαιτεί την συμπληρωματική εφαρμογή συστημάτων οστικής σταθεροποίησης. Οι παθολογικές αυτές οντότητες συχνά συνδυάζονται με σύνδρομο Chiari ή καθήλωση του νωτιαίου μυελού και η εφαρμογή συστημάτων σταθεροποίησης και η σπονδυλοδεσία μπορεί να επιδεινώσει τις διαταραχές της κυκλοφορίας του εγκςφαλονωτιαίου υγρού και την υπάρχουσα σπαστικότητα. Γενικά, η καθήλωση του νωτιαίου μυελού και το σύνδρομο Chiari πρέπει να αντιμετωπίζονται πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε διορθωτικής επέμβασης. Μερικοί από αυτούς τους ασθενείς παρουσιάζουν σημαντική κύφωση της θωρακο-οσφυικής ή της οσφυικής περιοχής ή και μια έντονη παρουσία ύβου που απαιτεί αφαίρεση του εμπλεκόμενου τμήματος της ΣΣ για διόρθωση της παραμόρφωσης.

Βιβλιογραφία

  1. Guille JT, Sarwark JF, Sherk HH, et al: Congenital and developmental deformities of the spine in children with myelomeningocele. J Am Acad Orthop Surg  2006; 14:294-302.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics