Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών

Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών

Τι είναι το Σύνδρομο των Ανήσυχων Ποδιών;

Το Σύνδρομο των Ανήσυχων Ποδιών, γνωστό και ως Ekbom syndrome, είναι μια νευρολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ανώμαλες αισθήσεις στα κάτω άκρα. Θεωρείται ότι το 5% του γενικού πληθυσμού και το 10% αυτών που είναι πάνω από 65 ετών, παρουσιάζουν αυτήν την διαταραχή. Υπάρχουν τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου:

  • Μια δυσάρεστη αίσθηση στα κάτω άκρα με επιτακτική επιθυμία κίνησης των άκρων. Η αίσθηση αυτή εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή της γαστροκνημίας αλλά μπορεί να αφορά οποιοδήποτε σημείο από τον μηρό ως το πέλμα. Η αίσθηση αυτή μπορεί να αφορά το ένα ή και τα δύο άκρα, μπορεί να αφορά και τα άνω άκρα και κατά την διάρκειά της ο ασθενής αισθάνεται μια ακατανίκητη ανάγκη να κουνήσει τα πόδια του.
  • Τα συμπτώματα γίνονται εντονότερα κατά την διάρκεια της νύχτας.
  • Τα συμπτώματα συνεχίζονται και όταν ο ασθενής ξεκουράζεται.
  • Τα συμπτώματα υποχωρούν με την κίνηση. Οι ασθενείς γνωρίζουν ότι η έγερση και η βάδιση άμεσα θα ανακουφίσουν τα συμπτώματά τους, ενώ όταν ο πάσχων επιστρέψει σε θέση ανάπαυσης, τα συμπτώματα υποτροπιάζουν. Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν μια ασυνείδητη ρυθμική ή ημιρυθμική κίνηση των ποδιών κατά τον ύπνο.


Βιβλιογραφία

  1. Kline D, Hudson A. Lower extremity nerve: operative care and technique. In : Nerve Injuries. Philadelphia: WB Saunders;1995:117-146
  2. Kline D, Hudson A. Acute injuries of peripheral nerves. In: Youmans J, ed. Neurological Surgery. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders;1990
  3. Zager E. Morphology, physiology, and electrophysiology of peripheral nerve degeneration and regeneration. In: Benzel E, ed. Practical Approaches to Peripheral Nerve Surgery. Park Ridge, IL: American Association of Neurological Surgeons;1992:13-24

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics